Cases /project beschrijvingen

Endemol Nederland

 • Na vele reorganisaties in de voorgaande jaren was er de noodzaak tot fundamentele vernieuwing van de organisatie.
 • F-scan door middel van interviews met medewerkers binnen alle lagen van de organisatie, gevolgd door een goed doortimmerd Plan van Aanpak en adequate uitvoering van de transitie (F-trans).
 • Hernieuwd zelfvertrouwen van de organisatie, marktleiderschap behouden, organisatie simpeler vormgegeven en verregaand geflexibiliseerd.

 

Endemol Argentinië

 • Bedrijf was na 10 succesvolle jaren in de verliezen geraakt.
 • F-Scan door interviews in de top van de organisatie.
 • Nieuwe organisatiestructuur, flexibilisering van de kosten, verzekeren nieuwe "check and balances" in management team.

 

Pro Sieben Sat1 Group

 • TV productie organisatie werkte met te hoge kosten, noodzaak tot aanzienlijke reductie van activiteiten.
 • F-scan met interviews met medewerkers in alle onderdelen van de organisatie, analyse van kostenniveau en benchmark met andere, internationaal vergelijkbare organisaties.
 • Kostenniveau aangepast met 25% (€ 23,5 miljoen).

 

KRO - Hilversum

 • Organisatie opnieuw gestructureerd, effectiever ingericht.
 • Nadruk op primaire proces.
 • Kostenniveau structureel verlaagd met 10%.

 

SBS - Productions Amsterdam

 • Focus en strategie ontwikkeld.
 • Kostenstructuur met meer dan 20% verlaagd.
 • Digitalisering werkprocessen.

 

AVRO - Hilversum

 • Nieuwe effectieve topstructuur ontwikkeld vanuit primaire proces. Meer samenhang.
 • Nieuwe inrichting organisatie en managementteam.
 • Vaste kostenstructuur substantieel verlaagd.

 

Veronica Uitgeverij - Hilversum

 • Op basis van F-Scan organisatie nieuw ingericht. Van een archipel met eilanden van individuele belangen, naar een samenhangend goed samenwerkend geheel.
 • Uitvoering gegeven aan aanpassing van organisatie.
 • Effectiviteit organisatie verbeterd. Vaste kosten met meer dan 15% verlaagd.

 

FIFA - Zwitserland

 • Budget voor host broadcasting activiteiten tijdens Worldcup in Zuid Afrika was "out of control".
 • F-scan met gedetailleerd onderzoek naar de opgestelde begrotingen.
 • Verlaging gebudgetteerde kosten met 25%.

 

Fremantle Griekenland

 • Bedrijf wilde na exit in 2006 weer marktpositie veroveren, maar was nog niet zeker van de te volgen koers.
 • Marktscan van de Griekse televisiemarkt met heroverweging te volgen strategie.
 • Initiatief om bedrijf opnieuw te starten gestopt voordat excessieve kosten zouden worden gemaakt, gekozen voor strategisch alternatief ( voortzetting succesvolle licensing activiteiten).

 

All 3 Media Duitsland

 • Bedrijf wilde verder internationaliseren en stelde zichzelf de vraag of in Duitsland gestart zou moeten worden en op welke wijze.
 • Marktscan, gevolgd door opstelling van een 'market entry strategy'.
 • Documentatie leidde tot overname MME Moviement en start All3Media activiteiten in Duitsland. Bedrijf is nu stabiel en succesvol onderdeel van de All3Media Group.

 

PalmPlus

 • Bedrijf had stagnerende marktpositie in Nederland, werd voorbij gestreefd door een aantal concurrenten.
 • F-strategy: strategische analyse van de marktpositie met als uitkomst aansluiting te zoeken bij een grotere, internationale organisatie.
 • Partner gevonden, bedrijf is verkocht en nu succesvol onderdeel van het grotere internationale netwerk van Zodiak.

 

KRO - Hilversum

 • Complete nieuwe inrichting televisie post productie proces. Hypermoderne AVID omgeving met 8 hoogwaardige edit suites.
 • Gedragen oplossing voor nieuwe montage omgeving, integraal onderdeel KRO omgeving.
 • Systeem ontwikkeld vanuit gebruikers. Transitie ogenschijnlijk moeiteloos plaatsgevonden.
 • Begeleiding openbare aanbesteding.
 • Kosten structureel verlaagd, doordat geen werkzaamheden meer worden uitbesteed.

 

VT 4 - Brussel

 • Werkprocessen gedefinieerd.
 • Nieuwe Non Lineaire montage- en uitzendomgeving.
 • Kwaliteit verhoogd en kosten structureel verlaagd.

 

SBS Productions - Amsterdam

 • Werkprocessen gedefinieerd.
 • Nieuwe Non Lineaire montage-omgeving.
 • Archieffunctie aangepast.
 • Kwaliteit verhoogd en kosten structureel verlaagd.

 

NPS / NOVA - Hilversum

 • Werkprocessen gedefinieerd.
 • Nieuwe Non Lineaire montage-omgeving.
 • Kwaliteit verhoogd en kosten structureel verlaagd.