3 Rivers Producten/ F-Program

F-Program

Op een effectieve manier een nieuw of bestaand programma testen.


Inleiding

'Niet getest werkt niet' is een uitdrukking die veel gebruikt wordt in technische omgevingen. Bij de ontwikkeling van programma’s is dit nog geen gebruikelijke stap. Er wordt veel vertrouwd op het buikgevoel, de jarenlange ervaring van de programmaontwikkelaar en de kennis en kunde van de medewerkers van de productiemaatschappij of het televisiebedrijf.

Toch zien we dat met name nieuwe spelers, met name Netflix en andere OTT providers meer en meer leunen op consumentendata. Ook zien we dat er steeds minder tijd is om een format ‘live’ tot wasdom te laten komen. Steeds sneller worden programma’s bij onvoldoende cijfers van het scherm gehaald. Steeds korter worden de periodes waarvoor een programma of serie wordt besteld.


F-Program

3Rivers, dat met beide benen al jaren in de praktijk van het mediabedrijf staat heeft een dienst ontwikkeld waarbij het buikgevoel geholpen kan worden en programmacontent voor uitzending (of verkoop (!) getest kan worden.

Traditioneel gezien bieden onderzoekbureaus mogelijkheden om content in een focusgroep of andere setting te bekijken en gedrag van potentiele kijkers door opnames of one-way mirrors te kunnen registreren. Belangrijke nadelen van deze methode zijn:

  • Selectiviteit van respondenten. Niet iedereen neemt de moeite om naar een onderzoeksbureau te komen;
  • Onnatuurlijke setting. Het kijken naar een programma in het gezelschap van andere respondenten wijkt sterk af van de gebruikelijke setting;
  • Het groepsgedrag. Enkele respondenten kunnen de groep naar zich toe trekken. Een goede moderator kan dit risico verkleinen, maar het blijft van invloed.
  • Een beperkt aantal mensen kan live meekijken. Door agenda’s en prioriteiten wordt ter plekke beperkt gekeken door meestal de makers en een onderzoeker van het prodctiebedrijf. De uiteindelijke verantwoordelijke (de directeur) is hierbij vaak niet aanwezig.

De F-Program is een oplossing voor veel van deze nadelen


Hoe het werkt – de opname

Bij F-Program wordt de respondent uitgenodigd, thuis op een door hem zelf, of door de opdrachtgever bepaald tijdstip, naar te testen videocontent te kijken. In de huidige opzet wordt door de respondent via een PC of lap top naar het materiaal gekeken. De reactie van de respondent wordt tegelijkertijd geregistreerd door een Webcam en microfoon. De respondent kan ook via het toetsenbord aangeven wat zijn waardering is voor het programma of wanneer de respondent zou zijn weggezapt. Daarnaast wordt de respondent uitgenodigd te allen tijde zijn commentaar uit te spreken. Dit alles wordt gekoppeld aan tijdcode geregistreerd. Tenslotte kunnen open vragen gerelateerd aan het uitgezonden materiaal worden toegevoegd. De uitgezonden content wordt beveiligd door het toevoegen van een watermerk aan de content, die de content die naar die specifieke respondent wordt gestuurd onlosmakelijk koppelt aan deze respondent.


Hoe het werkt – het rapport

Alle opnames van de verschillende respondenten worden verzameld en via een samengesteld mozaïek beeld getoond. De content wordt in het midden weergegeven (klik op het scherm voor een vergroting)

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op het beeld van een van de respondenten te klikken. Als dit wordt gedaan dan wordt het beeld van de respondent getoond, kan datgene wat door de respondent worden gezegd worden gehoord. In het klein is de getoonde content zichtbaar:

Daarnaast wordt een rapport gemaakt waarin gegroepeerd de reacties op basis van de tijdlijn grafisch weergegeven:

De open vragen worden ook gegroepeerd gerapporteerd.

Benchmark

De data worden ook opgeslagen in een database. Hierdoor kunnen verschillende programma’s in verschillende segmenten worden vergeleken, waardoor een indicatie ontstaat over het potentiele succes van een format.

Conclusie

Met de F-Program heeft 3Rivers een baanbrekend nieuwe methode ontwikkeld die programmamakers en leidinggevende een instrument biedt om gestructureerd een programma of pilot te beoordelen. Hierdoor kan voor het live gaan van een programma de noodzakelijke aanpassingen worden gedaan. Ook kan de F-Program intern worden gebruikt bij productiebureau’s en broadcasters. Tenslotte kan de F-Program ook worden gebruikt bij de verkoop van formats aan derden.


F-Program introductie

Op donderdag 23 juni 2016 is F-Program op het Media Park Jaar Congres geintroduceerd.
Qualogy hield een blog bij van de presentatie. U kunt deze hier nalezen of de presentatie downloaden.

Voor F-program is een ook korte promo en een flyer ontwikkeld. U kunt deze bekijken door op de onderstaande afbeeldingen te klikken.

promo
promo

Andere 3 Rivers producten: F-Scan | F-Digital